2910, 2017
Yaşasın Cumhuriyet
Yazar : Tursan

Atatürk, yeni devletin yönetim biçimini cumhuriyet olarak belirlemişti. 28 Ekim 1923 günü akşam ye­meğinde bu düşüncelerini arkadaşlarına açtı, Onlara “Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz.” dedi. Bu düşünce, yemektekiler ta­rafından coşkuyla karşılanıp benimsendi. Yemekten sonra Ata­türk, ismet Paşa ile bir yasa tasarısı hazırladı. Bu yasa tasarısı “Tür­kiye Devleti’nin yönetim biçimi cumhuriyettir.” şeklindeydi. Bu yasa tasarısı, Anayasa’mızın ilk maddesi olarak “Türkiye Devleti’nin yönetim biçimi cumhuriyettir.” cümlesiyle yerini aldı. Atatürk’ün hazırladığı yasa tasarısı, 29 Ekim 1923 günü Mecliste okundu ve oylandı. Meclis’teki milletvekilleri tarafından “Yaşasın cumhuriyet!” sesleriyle kabul edildi.

94 yıldır da yankılanmaya devam ediyor. Çünkü Türk Halkına en yakışan yönetim biçimidir Cumhuriyet.

Tursan ailesi olarak Cumhuriyet Bayramımızı 94. Yılında coşku ile kutluyor, sonsuza dek “Yaşasın Cumhuriyet” diyoruz.

a