Ekolojik olan Ekonomik olandır

İklim Dostu Tursan

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA tahminlerine göre 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara ulaşacağı saptanmıştır.

Bugün Dünya Nüfusunun % 66’sı şehirlerde yaşamaktadır. Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) yayınladığı raporda gezegenimiz için tehlikenin boyutuna dikkat çekilmiştir. Rapora göre; 2050’de nüfusun yüzde 80’i şehirlerde yaşayacaktır. Gezegenimizin geleceği için bugünden önemli adımlar atılması gerekmektedir. Ekolojik Başkentler, sürdürülebilir kentler, yeşil şehirler gibi kavramlar bu çabaların bir sonucudur.

EĞER GEREKLİ TEDBİRLER ALINMAZSA; Kentlerin küresel ısınmaya etkisi artmaya devam edecek, iklimler değişecek, sulak alanlar, ormanlar ve türler yok olacak, tarım alanları kullanılamayacak, Kentlilerin; Gıda güvenliği, Temiz suya ulaşma, Doğal felaketlere maruz kalması, hava kirliliği ve sağlık sorunları artacaktır.

BU NEDENLE; Kentiçi ulaşımda sürdürülebilir çözümler artık seçenek değil, gelecek nesiller için bir “sorumluluktur”.

TURSAN için planlanan ve uygulamaya geçirilmesi düşünülen “Çevre Dostu Yeşil Servis” uygulaması, TURSAN ’ın kurumsal sürdürülebilirlik kriterlerine uyumunu geliştirmek, iyileştirmek ve firmaya ait servis araçlarının çevresel etkilerini azaltarak, taşınan personelin ekolojik yaşam bilinci gelişmesinde farkındalıklar oluşturmaktır. Düşük Karbonlu Kentiçi Ulaşıma (Low-carbon Urban Transportation) örnek ve uygulanabilir yaklaşımlarla sektörde öncü olmak hedefimizdir.

Hizmet süresince araçlarımızın kullandığı fosil yakıtların çevreye verdiği zarar karşılığını, hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşların da katılım sağladıkları ağaçlandırma projeleri ile sıfırlamayı ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz.